Hvordan justere alle partisjoner | Veiviser for MiniTool-partisjon [Hjelp]

Hurtignavigering:

Om Juster alle partisjoner

I motsetning til Align Partition som bare justerer en enkelt partisjon, Juster alle partisjoner funksjonen justerer alle harddiskpartisjoner på en SSD-disk eller avansert HD-format i ett trinn. Hvis brukere utfører en av følgende operasjoner, er det svært nødvendig å justere alle partisjoner:  • Kopier en avansert format HD eller SSD til et annet avansert format HD eller SSD.
  • Endre størrelse eller flytt plassering av flere partisjoner.

Hvordan justere alle partisjoner

Trinn 1. Kjør MiniTool Partition Wizard for å få hovedgrensesnittet.

Trinn 2. Velg disken som må justeres og velg Juster alle partisjoner funksjon fra venstre handlingspanel eller fra høyreklikkmenyen.velg funksjonen Juster alle partisjonerTrinn 3. Hvis partisjonsveiviseren oppdager feiljusterte partisjoner, vil den vise hvor mange partisjoner som skal justeres totalt. Bare bekreft operasjonen ved å klikke OK knapp.

noen partisjoner må justeres

Trinn 4. Klikk på Søke om knappen for å utføre alle operasjoner.klikk på Bruk for å utføre

Tips: Hvis alle partisjoner på disken allerede er justert, vil brukere motta følgende informasjon. Bare klikk OK for å avslutte operasjonen.

ingen partisjon trenger å justeres