Hvordan formatere partisjon | Veiviser for MiniTool-partisjon [Hjelp]

Hurtignavigering:

Om formatpartisjon

Med Formater partisjon funksjon, kan brukere slette partisjonsdata og deretter rekonfigurere parametere for den angitte partisjonen for å møte faktiske krav.Advarsel: Formatering vil ødelegge alle data i målpartisjonen. Hvis systempartisjonen eller oppstartspartisjonen er formatert, vil det gjeldende operativsystemet ikke starte opp riktig.

Hvordan formatere partisjon

Trinn 1. Start MiniTool Partition Wizard for å få følgende grensesnitt. Velg deretter partisjonen som trenger formatering og velg Formater partisjon funksjon fra venstre panel.

velg funksjonen Formater partisjonTrinn 2. Sett partisjonsetikett, filsystem og klynge størrelse for den valgte partisjonen og klikk OK .konfigurere partisjonen på nytt

Trinn 3. Nå kan brukere forhåndsvise den formaterte partisjonen. Hvis det er tilfredsstillende, vennligst klikk Søke om for å bruke endringen.

klikk på BrukTilsvarende veiledning for MiniTool Partition Wizard for omformatering av partisjoner er vist som ovenfor.